حرفه ای ترین سیستم سایت ساز

بهترین سیستم وبلاگ دهی

منوی اعضا

سیستم مدیریت تبلیغات

تبلیغات در الوند بلاگ در پلان های زیر ارائه میشود

عنوان ماهانه
بنر در گوشه های سایت وبلاگ دهی 20000 تومان
بنر در گوشه وبلاگ ها 35000 تومان
بکلینک به صورت فالو در وبلاگ ها 30000 تومان
بکلینک به صورت نوفالو در وبلاگ ها 20000 تومان
بکلینک به صورت فالو در سایت 15000 تومان
بکلینک به صورت نو فالو در سایت 10000 تومان
بنر در پنل مدیریت وبلاگ ها 15000 تومان
بنر در بالای پست های وبلاگ ها 45000 تومان
بنر در بالای وبلاگ ها 55000 تومان