جديدترين وبلاگ های به روز شده
درباره الوند بلاگ
پدیده وبلاگ و وبلاگ نویسی با استقبال خوبی میان فارسی زبانان روبه رو شده است و سایت الوند بلاگبا توجه به همین موضوع و با هدف ایجاد بستر و ابزاری مناسب برای ایجاد و مدیریت وبلاگها تاسیس شده است.هدف نهایی و بلند مدت سایت الوند بلاگمیزبانی از هزاران وبلاگ و وبلاگ نویس است و بدیهی است که رسیدن به چنین هدفی دقت و تلاش فراوانی را می طلبد. الوند بلاگدر ابتدای راه است و آنچه از آن مطمئن هستیم علاقه و اراده ما برای ارائه خدماتی مطمئن به وبلاگ نویسان فارسی زبان است و امیدواریم کاربران الوند بلاگنیز در رسیدن به چنین هدفی ما را یاری کنند.

طراحی سایت الوند بلاگ
همانطور که گفته شده هدف نهایی الوند بلاگمیزبانی از هزاران وبلاگ و کاربر است و از همین رو سعی شده است تا طراحی و پیاده سازی سایت به گونه ای باشد تا بتواند استفاده از امکانات سایت و مشاهده و مدیریت وبلاگها را برای هزاران کاربر و با سرعت و سهولت فراهم کند.در پیاده سازی نسخه فعلی سایت با پی اچ پی و جاوا (java & php) ، بانک اطلاعاتی MS SQL Server استفاده شده است و سعی شده است تا سطح  و نوع دسترسی کاربران فارسی زبان  به اینترنت و وب  در سایت لحاظ شود.

مدیریت و سیاستها
یک هدف مهم برای سایت الوند بلاگحفظ حریم کاربران و نویسندگان وبلاگهاست و در حقیقت چنین هدفی را برگ برنده سایت میدانیم و از همین رو سعی شده است تا حداقل اطلاعات از کاربران در سایت به ثبت برسد و حتی بخشی از آن بصورت کد شده نگهداری شود. مدیریت الوند بلاگمتعهد است که هیچگونه اطلاعات خصوصی از کاربران خود را در اختیار هیچ موسسه یا فرد حقیقی ویا حقوقی قرار نخواهد داد. الوند بلاگدر ایران مدیریت میشود و سعی داریم تا شرایطی فراهم باشد تا خدمات سایت بدون هیچ مشکلی ادامه داشته باشد و ضمن اعتماد به کاربران سایت آرزو داریم تا آنها نیز شرایط و هنجارهای فرهنگی و سیاسی موجود در کشور ایران را در نظر داشته باشند. امیدواریم هرگز اتفاق نیافتد اما وبلاگهایی که به نحوی باعث ایجاد مشکل برای سایت و مدیریت آن شوند مسدود خواهند بود و باز تاکید میکنیم که مدیریت سایت نسبت به حفظ حریم و اطلاعات خصوصی کاربران خود را مسئول میداند.
الوند بلاگمتعلق به بخش خصوصی و هزینه های آن نیز از طریق حامیان مالی و تبلیغات تامین میشود.


مدیریت سایت الوند بلاگ

All rights reserved by ALVANDBLOG™ |  Copyright 2010-2011